Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Laksefiske Målselva


Antall:

 

Vi selger fiskekort for laksefiske til den flotte Asphaugsona i Målselva. Fiskesesongen er fra 15.juni til 26. august. 

Sonen er ca 1100 meter lang og har ikke motfiske unntatt nedeste del.
Her kan du nyte kvelden ved Målselvas bredder i telt, lavo m.m :)Laksesonen er ett lite stykke ovenfor våre lokaler på Rundhaugen i Målselv.
Her kan du kjøpe noe av det du trenger til fisketuren.
Vi har bla. ett stort utvalg av laksefluer, duggmark, meitemark, sluker, stenger og alt annet til fiske
Vi har også telt, lavo med utstyr til leie ved behov.

Hos oss er det også mulig å innlevere skjellprøver og få renset utstyret før fiske tar til.

Fiskedøgnet starter 18.00 og varer til 17.59 påfølgende dag. Kort bestilles for dato fisket starter. 

Døgnkort priser:

  • Juni: 690,- 
  • Juli: 890,-
  • August: 690,-

Det selges maks 5 døgnkort for sonen, om man ønsker å kjøpe alle kort i sonen kan man fiske med maks 5 stenger i elva samtidig.  Grunneiere har i tillegg fiskerett. 

For å kjøpe kort ta kontakt med oss her i vår flotte butikk, på messenger eller på epost : midt.troms.utmarksservice@gmail.com telefon: 73201010 tast 2 for butikk.

Informasjon og gjeldende fiskeregler finner du her:

https://lakseelver.no/nb/elver/malselva

Kart og bilder av sonen er ikke nøyaktige merkinger, følg skilting ved elv.

Fiskeren er selv ansvarlig for å følge og sette seg inn i gjeldende fiskeregler og sonegrenser.

Målselva har egen lakseteller med kamera i Målselvfossen Trykk her.

Se området i Goggle maps: Trykk her. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiskekort regler Asphaugsona gnr. 33 b.nr 8 i Målselva.

 

Fiskekort løses ut hos Midt Troms Utmarksservice, Mellombygdveien 2027B, 9336 Rundhaug. Ved forhåndsreservering skal innbetaling være registert for å være gyldig.

Fiskedøgnet varer fra 18.00 den dagen det er kjøpt til neste dag 17.59, kvotereguleringer for vassdraget gjelder for det døgnet kortet er gyldig. Fiskeren har rett til å fiske med 1 stang i Asphaugsonen. Fiskeren skal sette seg inn i soneinndelinger, samt lokale, nasjonale og vassdragets regler før fiske starter. Det er 5 døgnkort i sonen, i tillegg har grunneiere fiskerett.

Fiskekortet kan på ingen måte overdras eller benyttes av andre personer enn den som er ført opp på kortet. Fiskekortet er kun gyldig om fiskeren har løst fiskeavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye.

Fangstrapport skal innleveres på inatur.no

Kvoter og vassdragets fiskeregler finner du på:

https://lakseelver.no/nb/elver/malselva

 

Utdrag fra fiskebestemmelser for Målselvvassdraget

Redskaper og utstyr:
Forbud mot fiske med reke eller agnfisk, og oter. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

Kvotebestemmelser:
Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks. kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald der fiskeperioden strekker seg over lengre tid gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller fiskekort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.
Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Utsettingspåbud:
Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes.
Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten. Det anbefales at fisk i begynnende gytedrakt tilbakesettes.

Desinfisering:
Alle som kommer fra andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

Sonen har enkle fasiliteter som ute toalett, gapahuk og bålplasser. Fiskere er selv ansvarlig for at områder holdes ryddige. Kjøring til og fra laksesonen gjøres på eget ansvar og skal begrenses til ett minimum. Fisket skal være bevegelig ved flere fiskere.

Laksesonen har motfiske på nederste del. Se markeringer i kart. Ved motfiske skal det vises hensyn til fiskere på motsatt side av elven. Og om mulig skal fiskere flytte seg til andre deler av sonen.

 

 

Fangstrapportering skal gjøres fortløpende senest innen 2 døgn.

Skjellprøver skal taes av all fisk. Disse kan innleveres hos oss eller i kasse i nederste del av sonen. 

 

Midt Troms Utmarksservice AS

73201010

www.midttroms.com